Oldalak

2011. április 30., szombat

Lektion 7. - Kiiktatták a ß-t! (vagy mégsem?)

Ez most nem igazán lecke lesz, hanem egy kis tájékoztatás, némi helyreigazítás (a magamé), elmélkedés a helyesírásról, egészen pontosan a ß (scharfes es)-ről.
Az egyik korábbi leckében ejtettem már szót róla, hogy nem tudom idebűvölni ezt a betűt, és helyette ss-t fogok írni, és leírtam pár szabályt is a használatáról.
Azóta rájöttem, hogy egyszerű ctrl+c - ctrl+v kérdése az egész. :) Sorry, ez nagyon amatőr volt a részemről. :(
De nem is volt szükség rá, hogy idemásoljam, mert az 1996-os Rechtschreibungsreform óta nem nagyon használatos!
A helyesírási reform célja az egyszerűsítés volt, de nem jött be, sőt, még több lett a kivétel a szabály alól, mert csak azon szavakban változott a ß "ss"-szé, amelyeket az új helyesírási szabályzat elfogadott.
Egy német anyanyelvű ismerősöm szerint viszont most egyáltalán nincs ß, hanem mindenhol "ss", még a Masse - Maße szavakból is egy szó lett ezáltal, aminek 2 jelentése van!
Szóval még köztük sincs egyetértés. :)
Én eddig mindig ss-t írtam (de csak azért, mert nem ment a ß), de ß-t gondoltam, ott ahol kellett. :)
Az interneten egyelőre nem találtam megnyugtató leírást, a német Wikipedia "ß" szócikkében sem, úgyhogy hamarosan írni fogok egy német anyanyelvű némettanárnak.
Addig is el kéne döntenem, hogy itt mi lesz a módi.
Legalábbis amíg meg nem érkezik a tanár válasza.

*** *** ***
Update!
2011. 05. 03.
Rövid magánhangzó után "ss"-t használunk.
Egyelőre ennyi, még várok a válaszra.
A csók németül így elég bornyasztó. :(

2011. április 26., kedd

Lektion 6. - tagadás, gyenge melléknévragozás, birtokviszony

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Most pedig egy kis grammatika következik!

Tagadás:
A nein tagadószóval egy egész mondatot, a nicht tagadószóval egy adott mondatrészt tagadunk.
A nicht helye ilyenkor az előtt a szó előtt van, amit tagad.
Ist das deine Tasche? - Nein, das ist nicht meine Tasche.

Birtokviszony:
Ha a birtokos tulajdonnév, a sorrend: 1.: birtokos, 2.: birtok - Günters Mutter
Ha a birtokos egyéb főnév: 1.: birtok, 2.: birtokos - der Sohn des Vaters, das Mädchen der Mutter
És van még a "von"-szerkezet, ha tulajdonnév a birtokos: die Mutter von Helga

Kicsit kifejtősebb téma: a melléknév használata
A melléknevet nem ragozzuk, ha az összetett állítmány névszói része, pl
Martina ist schön.
Ist Martina schön?
Ja, sie ist schön. Nein, sie ist nicht schön.
De ha jelzői szerepben van a melléknév, ragozzuk!

1. Gyenge melléknévragozás
Akkor használjuk, ha határozott névelő áll előtte (der, die, das) vagy egyéb 3 alakú szófaj, pl a dieser, diese, dieses névmás

Alanyeset
der schöne Berg
die schöne Frau 
das schöne Kind 
(Das ist der schöne Berg.)

Tárgyeset
den schönen Berg
die schöne Frau
das schöne Kind
(Ich sehe den schönen Berg.)

Birtokos eset
des schönen Berges
der schönen Frau
des schönen Kindes
(Ich sehe den Schnee des schönen Berges.)

Részeshatározós est:
dem schönen Berg
der schönen Frau
dem schönen Kind
(Ich zeige der schönen Frau den schönen Berg. - Megmutatom a szép asszonynak a szép hegyet. Sorry, pocsék mondat, de példamondatnak jó, benne van a zeigen ige 2 vonzata is, és azok sorrendje is, ha mindkét mondatrészt főnévvel fejezzük ki. Igevonzatok majd később következnek, kis türelem!:) )

Többes szám:
N - die schönen Berge / Frauen / Kinder
A - die schönen Berge / Frauen / Kinder
G - der schönen Berge / Frauen / Kinder
D - den schönen Bergen / Frauen / Kindern

A másik két melléknévragozás a vegyes és az erős, ezekről majd legközelebb lesz szó, most jöjjön egy kis gyakorlati feladat (utólag vettem észre, hogy van benne pár elöljárószó is, ezeket is később vesszük sorra, most elég annyi, hogy a "mit" elöljárószóhoz Dativ kell, a jelentése -val / -vel, a "für" elöljárószóhoz pedig Akkusativ, jelentése -nak / -nek, -ért, -ra / -re stb.):

der grün... Apfel
die klein... Tür
die Klinke der klein... Tür
das gross... Zimmer
den klein... Stuhl
die Schokolade des klein... Kindes
mit dem klein... Kind
für den klug... Mann
mit dem grün... Wagen
die Tasche der schön... Dame
das klein... Haus
das Dach des klein... Hauses
dieser schön... Berg
diese schön... Dame
dieses schön... Kindes
diese schön... Berge
 
És még egy könnyű kis kiegészítős feladat: mikor kell sein, mikor kell haben ige? Természetesen ragozni is kell.:)

Ich ..... einen Wagen.
Ich ..... Bauingenieur.
..... ihr hungrig?
Das Haus ..... eine Tür.
..... du viele Freunde?
Wir ..... zu Hause.
Wir ..... drei Kinder.
..... Sie Kinder, Frau Wolf? Ja, ich ..... zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Der Junge ..... 16 Jahre alt, das Mädchen ..... 12 Jahre alt.
Sie ..... meine Frau. Sie ..... Laborantin. Wir ..... ein schönes Haus.

(Még egy kis kiegészítés: a Junge főnév azért kap -n végződést, mert gyenge ragozású, de erről is később lesz szó, az ein schönes Haus pedig a vegyes melléknévragozásra példa, ez pedig már a következő leckében benne lesz. Ajjaj, annyi utalást tettem már később tárgyalandó nyelvtanra... )

Ich melde mich bald, tschüss!

***
Utóirat
Nevil kommentjéhez:
Szia! Hát persze, hogy nem világos, mert baromság. El se tudom képzelni, hogy ilyen banális szarvashiba hogy maradhatott itt. Köszi, hogy észrevetted és szóltál!
Nem tudok kommentet írni a saját blogomba. :(
Lehet, hogy használatba kéne vennem a nemetnyelvlecke.hu domaint, amit már egy éve lefoglaltam, mert a blogspot rengeteg bosszúságot okoz.

2011. április 23., szombat

Lektion 5. - Ostern

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Es gibt ein kleines festliches Lesen für heute.

Ostern (in deutschsprachigen Ländern)

Zu Ostern feiern die Christen die Auferstehung von Jesus Christus aus seinem Grab.
Aber auch die Osterbräuche sind wohl schon vor dem Christentum entstanden.
Eine besondere Rolle spielen die Ostereier: bunt bemalte, gekochte Eier. Aber auch eingepackte Schokoladeneier, Schokoladehasen und allerleie Süssigkeiten werden im Garten versteckt, damit die Kinder sie suchen können. Kleine Kinder glauben, dass der Osterhase diese Sachen gebracht und versteckt hat.
                                         

* * *

Egy kis segítség:

das Ostern = húsvét
die Auferstehung = feltámadás
das Grab = sír
das Christentum = kereszténység
entstehen = keletkezik
bunt = tarka, színes
bemalt(e) = festett
eingepackt(e) = becsomagolt
der Hase = nyúl
allerlei = mindenféle
verstecken = elrejt, eldug
die Sache = dolog, holmi, ügy

Kellemes Húsvétot Mindenkinek!

2011. április 21., csütörtök

Lektion 4. - die Zeit

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Ahogy ígértem, most olyan kifejezések következnek, amelyekben főszerepet játszik az idő.
die Zeit, -en = idő
Die Zeiten ändern sich. = Változnak az idők. (A sich a visszaható névmás, de erről később.)
A fönti mondat (a napokban hallottam az utcán) adta az ötletet, hogy összegyűjtsek még néhány idővel kapcsolatos kifejezést.
Zeit ist Geld. = Az idő pénz.
Kommt Zeit, kommt Rat. = Az idő a legjobb tanácsadó. (szó szerint: eljön az idő, megérkezik a tanács)

Zeit, mint időtartam:

Ich laufe die 100 Meter in guter Zeit. = Jó időt futok 100 méteren. (kicsit szlenges)
in kurzer Zeit = rövid idő alatt
in absehbarer Zeit = belátható időn belül
mit der Zeit = idővel
Mit der Zeit wird unser Unternehmen mehr Gewinn bringen. = Idővel nagyobb haszonra tesz szert a vállalkozásunk. :)
von Zeit zu Zeit = időről időre

Zeit, mint időszak, kor(szak), idény:

Sie hat ihre beste Zeit schon hinter sich. = Már túl van a fénykorán.
stille Zeit = holtidény
für alle Zeiten = minden időkre, mindenkorra, örökre

Zeit, mint időpont:

Ihre Zeit ist gekommen. = Eljött az ideje. (születés / halál)
es ist an der Zeit = itt az ideje
morgen um diese Zeit = holnap ilyenkor
um welche Zeit? = mikor? hánykor? milyen időben?
vor kurzer Zeit = röviddel ezelőtt, rövid idővel ezelőtt
zu jeder Zeit = bármilyen időben, bármikor
zur Zeit = pillanatnyilag, most, jelenleg

még néhány érdekes / hasznos szó:

zeitlos = időtlen, időtálló
zeitgetreu = korhű
zeithaft = korbeli, korszerű
zeitig = jelenlegi, ez idei / időszerű / korai / átmeneti, időleges

die Zeitkarte, -n = bérletjegy
das Zeitbild = korkép
der Zeitgenosse = kortárs

kicsit más  :)

die Zeitung, -en = újság, hírlap
die Zeitschrift = folyóirat

Olyan érzésem van, hogy kívánkozna még ide a tér, a tömeg...

tér = der Raum, (des Raum(e)s, die Räume) - ha filozófia, matematika, fizika a közeg
     = der Platz, (des Platzes, die Plätze) - közterület, pl Parkplatz

in Raum und Zeit = térben és időben

tömeg = die Masse, -n

Tudja valaki, mi az összefüggés a tér, az idő és a tömeg között?

(Ha jó az idő, nagy a tömeg a téren.)

2011. április 18., hétfő

Lektion 3. - birtokos névmás

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Az előző lecke végén a birtokos névmásokról ígértem egy táblázatot, de mielőtt idemásolnám, néhány alapvető szabályt még leírok. Ezeket mindenki ismeri, aki csak egy szemernyit is tanult már németül, de aki még nem, az nem. :)

A német nyelvben minden főnevet és minden főnévként használt szót nagy kezdőbetűvel írunk.
der Mann, die Frau, das Kind
A névelő a főnévvel nagyon szoros kapcsolatban van, a német főnevet mindig a határozott névelőjével kell megtanulni!

A német nyelvben van egy úgynevezett "scharfes" esz hang, nyomtatott szövegben és folyóírásban is leginkább a görög "béta" jelhez hasonlít, egyelőre nem tudom, hogyan tudnám itt megjeleníteni. :(
Ez a betű szerepel pl a grüssen, gross, die Strasse szavakban, szóval nem 2 db "s", hanem 1 db "scharfes" esz.
Csak akkor írunk 2 db s-t, ha szó belsejében 2 magánhangzó között szerepel, és a megelőző magánhangzó rövid: die Gasse, die Küsse


Most pedig az ígért birtokos névmás:

Sz. nm. egy birtokos - egy birtok egy birtokos - több birtok
ich mein (Vater) meine (Mutter) mein (Kind) meine (Eltern)
du dein deine dein deine
er sein seine sein seine
sie ihr ihre ihr ihre
es sein seine sein seine

több birtokos - egy birtok több birtokos - több birtok
wir unser (Vater) unsere (Mutter) unser (Kind) unsere (Eltern)
ihr euer euere euer euere
sie ihr ihre ihr ihre
Sie Ihr Ihre Ihr Ihre
Unsere Mutter heisst Anneke Braun. (Édesanyánkat Anneke Braunnak hívják.)
Euere Eltern sind reich. (A szüleitek gazdagok.)


A birtokos névmásokat (ha jelzőként állnak a mondatban) úgy ragozzuk, mint a határozatlan névelőket (ein, kein).


Ich liebe meinen Vater.Ich zeige die Fotos meiner Mutter.(Megmutatom a fotókat édesanyámnak.)Ich schenke ein Buch meinem Bruder.(Egy könyvet ajándékozok a testvéremnek.)

A birtokos névmás előtt nem áll névelő, mivel jelöli a mögötte álló főnév nemét, számát és esetét is.
Sőt, egyes szám harmadik személyben még a birtokos nemét is kifejezi:
ihr Geld (az ő /nő/ pénze)

A birtokos névmásokat használhatjuk önállóan is, ha a birtok már ismert, pl.:
Ich schenke ein Buch meinem Bruder. Was schenkst du deinem?
(Egy könyvet ajándékozok a testvéremnek. /Te/ mit ajándékozol a tiédnek?)

Mára legyen elég ennyi, azt tervezem, hogy a szóbeli óránkon összegyűjtünk egy csomó kifejezést az idővel, pénzzel stb-vel kapcsolatban. Garantáltan lesz benne néhány közhely. :)

Ich melde mich bald, tschüss!

2011. április 14., csütörtök

Lektion 2. - névelőragozás, személyes névmás

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Időközben tettem egy kis kiegészítést az előző leckéhez, mert az órán előkerült még pár dolog. Itt megnézheted, ha még nem tetted meg.

Most egy kis nyelvtan következik néhány táblázattal.
A német nyelvben (a magyartól eltérően) a névelőt ragozzuk, mert ez jelzi, hogy a mögötte álló főnév milyen "esetben" áll, mi a mondattani funkciója. A főnévnek nincs sok ragja: -s, -es egyes szám birtokos esetben hímnemű és semlegesnemű főneveknél, és -n a többes szám részes esetben. Ez utóbbit könnyű elfelejteni!

Szerencsére csak 4 eset van:
- Nominativ - alanyeset
- Akkusativ - tárgyeset
- Genitiv - birtokos eset
- Dativ - részes eset

A határozott névelő ragozása:

Eset Hímnem Nőnem Semleges T.sz..
N der die das die
A den die das die
G des der des der
D dem der dem den

Nagyon egyszerű példák:
Das ist der Vater.
Ich sehe den Vater.
Das ist der Wagen des Vaters. (-s  főnévrag)
Der Vater kommt mit den Kindern. (-n főnévrag)
(Később még ezt fokozzuk jelzők beillesztésével, amiket szintén ragozni kell.)
A határozatlan névelő ragozása:
Eset Hímnem Nőnem Semleges T.sz..
N ein eine ein

kein keine kein keine
A einen eine ein

keinen keine kein keine
G eines einer eines

keines keiner keines keiner
D einem einer einem

keinem keiner keinem keinen(A határozatlan névelő mintájára ragozzuk a birtokos névmásokat is, de ezekről majd később.)
A kein a határozatlan névelő tagadó alakja. Egyformán ragozzuk őket, csak - értelemszerűen - az ein névelőnek nincs többes száma. Többes számban egyszerűen elhagyjuk a határozatlan névelőt, mint a magyar nyelvben.

Nagyon egyszerű példák:
Ein Kind spielt im Park.
Ich habe einen Wagen.
Das ist der Wagen eines Vaters.
Ich komme mit einem Kind.
Siehst du einen Wagen?
Ich sehe keinen Wagen.
Haben Sie einen Wagen?
Ich habe keinen Wagen.
Im Park spielen Kinder. (Többes számban nem használunk határozatlan névelőt.)
Im Park spielen keine Kinder. (Csak a kein névelőnek van többes száma.)

Álljon itt néhány példa, hogy mikor használjuk és mikor nem a névelőket.

Kitesszük a határozott névelőt:
- hegyek, folyók, tavak, tengerek, utcák neve előtt:
die Alpen, der Plattensee, die Ostsee, die Donau, die Königstrasse
- jelzős tulajdonnevek előtt:
Die Leiden des jungen Werther (sajnos csak magyarul olvastam)
- jelzős szerkezetű országneveknél:
die Vereinigten Staaten (USA)
 - hímnemű, nőnemű és többes számú országnevek előtt (eltérés a magyartól):
die Schweiz
die Türkei
der Sudan
 - évszakok, hónapok, napok neve előtt (eltérés a magyartól):
im Sommer, im August, am Freitag
(ez már összevont alak: elöljárószó+ határozott névelő - in+dem=im)
Heute ist der dreizehnte April.
Am ersten Mai fahre ich nach Hause.

Nem használunk határozott névelőt:
- helységnevek és semlegesnemű országok előtt: Wir sind in Frankreich, in Marseille.
- anyagnevek előtt: Mein Ohrring ist aus Gold.
- ha a birtokos megelőzi a birtokot: Goethes Gedichte de! die Gedichte Goethes (ha a birtok áll elöl)
- bizonyos közmondásokban: Zeit ist Geld.

Néhány példa a határozatlan névelőre:
Használunk határozatlan névelőt (eltérés a magyartól):
- haben ige mellett, ha tulajdonságot fejez ki, pl. Er hat ein gutes Herz.
- állítmány előtt, jelzős főnév állítmány előtt: Sie ist eine gute Läuferin. (Ő jó futó.)

Nem használunk határozatlan névelőt:
- foglalkozás, állami hovatartozás előtt: Er ist Ungar. Ich bin Schriftsteller.

Kein használata:
- Hast du ein Wörterbuch?
- Nein, ich habe kein Wörterbuch.
- Hast du Geld?
- Nein, ich habe kein Geld.

***
Kiegészítés a 2. leckéhez

A szóbeli órán természetesen maradt időnk a személyes névmás ragozására is, ahogy sejtettem. :)
Tehát:

eset 1. sz. 2. sz 3. személy
N ich du er sie es
A mich dich ihn sie es
G meiner deiner seiner ihrer seiner
D mir dir ihm ihr ihm

Többes szám
N wir ihr sie
A uns euch sie
G unser euer ihrer
D uns euch ihnen

A táblázatot excelből másoltam ide, sajnos a formázást nem tudtam megtartani, de a többes szám harmadik személy értelemszerűen nem a hímnemű egyes szám alá kerülne logikusan, hanem valahová középre, mert itt nincs értelme nemekről beszélni.

Néhány egyszerű példa:

Ich liebe dich. - Ha a személyes névmás a mondat alanya vagy tárgya, mindig ki kell tenni, eltérően a magyartól, mert mi csak akkor használjuk, ha hangsúlyozni akarjuk. Az igéink ragjai világosan utalnak az alanyra, sőt, tárgyas ragozás esetén még a tárgyra is. :) - Szeretlek. (én téged) :)
- Kennst du Madame Depardieu?
- Ja, ich kenne sie.
- Zeig mir bitte das Buch. - azért a részesesetű formát is kitesszük, magyarban ezt sem
- Ich zeige es dir später, ich möchte noch lesen.

A személyes névmás birtokos esetét csak bizonyos igék, melléknevek vonzataként használjuk:
Wir gedachten euer. (Megemlékeztünk rólatok.)
Nem tévesztendő össze a birtokos névmással:
mein Vater, meine Mutter, mein Geld, meine Eltern
Erről majd a következő leckében hozok táblázatot.

És előkerült még pár nyelvtani szabály (hmm, a barátnőm szerint (akit tanítok) sok a nyelvtan...), de ezek már az eddigiekből kiderültek, csak így együtt nem fogalmaztuk meg őket. Tehát semmi új:

A névszói állítmány mellett mindig ki kell tenni az igei állítmányt is:
Er ist Exportkaufmann. (Ő külkereskedő.)

A kijelentő mondatban az igei állítmány ragozott része mindig a 2. helyen áll:
Er ist mein Sohn.

Eldöntendő kérdésben az igei állítmány az 1. helyen áll:
Bist du Laborantin?

Kiegészítendő kérdés szórendje: kérdőszó - igei állítmány - alany - esetleges többi mondatrész:
Wer sind Sie?Fortsetzung folgt. Tschüss! 

***
Ha ezt a leckét kicsit bonyolultnak találtad, mert korábban még nem tanultál németül, de szeretnéd érteni és beszélni nyelvet, keress meg a nemetleckeblogger(kukac)gmail(pont)com-on.

Skype-on nagyon jól lehet tanulni, és már az első néhány óra után meglepően sokat fogsz tudni németül.
Biztos alapokat és szerteágazó tudást adok át, mindenféle társalgási témába belemerülünk, amire szükséged lehet, vagy amit szeretnél.

Ha van valamilyen kezdő tankönyved, felhasználhatjuk azt is, de én is kidolgoztam egy "tanmenetet", amit leckénként elküldök e-mail-ben. Próbálom minél változatosabbra tervezni az órákat, hogy ne fáradj el nagyon, de nem ígérem, hogy mindig minden könnyű lesz.:)
A német eléggé "nyelvtan-központú" nyelv, vannak ijesztőnek látszó táblázatai is:), de mindenre van megoldás.
Szóval ha szeretnéd, hogy a német ne idegennyelv legyen, hanem barátnyelv, gyere!

Óradíj: 2400 Ft / 60 perc
Az első alkalom 30 perces és ingyenes!

Várlak szeretettel,
Szilvi


2011. április 10., vasárnap

Lektion 1. - bemutatkozás, köszönés

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Az első német szavak, melyeket kisgyerekként megtanultam, nagyjából a következők voltak: die Banane, fahren, das Zelt, zelten, die Autobahn, die Stadt, kaufen, ich möchte, danke.
Az első mondatom pedig valószínűleg valami ilyesmi: Ich möchte Banane.:)
Akkoriban (és még egy ideig) csak télen lehetett banánt venni itthon, és akkor is hosszú sorokba kellett beállni érte. De nagybátyám jóvoltából én nyáron is ehettem, mivel kisebb autós kirándulásokat tettünk Ausztriába, ahol az első boltba rögtön be is mentünk.

Ebben az első leckében  azokat a szavakat / kifejezéseket nézzük meg, melyekre először van szükségünk, ha beszélgetni kezdünk valakivel: köszönés, bemutatkozás, néhány udvariassági formula, ilyesmik...

Üdvözlési formák (Grüssformeln) találkozáskor:

Guten Tag! - Jó napot!
Guten Morgen! - Jó reggelt!
Guten Abend! - Jó estét!
Gute Nacht! - Jó éjszakát!
Herzlich willkommen! - Szeretettel üdvözlöm! (ünnepélyes alkalmakkor használatos, a válasz: Guten Abend!)
Hallo! - Szia!

Búcsúzáskor (magázódás)

Auf Wiedersehen! - Viszontlátásra!
Bis Montag! - A hétfői viszontlátásig!
Bis morgen! - A holnapi viszontlátásig!
Bis bald! - Hamarosan találkozunk!
Bis später! - Később találkozunk!
Wir sehen uns noch! - Még látjuk egymást! (=Remélem, találkozunk még!)

Búcsúzáskor (tegeződés)

Tschüss! - Szia!
Mach's gut! - Minden jót! / Légy jó!
Alles Gute! - Minden jót!

 Bemutatkozás (Vorstellung)

- Guten Tag! Ich heisse Hans Friedmann. - Hans Friedmannak hívnak.
- Guten Tag! Mein Name ist Elisa Bauer. - A nevem Elisa Bauer.

- Entschuldigung! Sind Sie Herr Wagner? - Elnézést, ön Wagner úr?
- Nein, ich bin Frau Braun. - Nem, Braunné vagyok.
- Nein, ich heisse...
- Nein, mein Name ist...

- Mein Name ist Jean-Paul Sartre.
- Wie bitte? Entschuldigung, wie heissen Sie? - Hogyan, kérem? Elnézést, hogy hívják önt?
- Jean-Paul Sartre.
- Ich verstehe nicht. - Nem értem.

- Ist das Fräulein Klein? - Az / Ez / Ő Klein kisasszony? 
- Ja. / Nein, das ist Frau Kant.

Udvariassági formulák (Höflichkeitsformeln)

- Guten Tag, Frau Schmidt! Wie geht es Ihnen? - Hogy van?
- Danke, gut. - Köszönöm, jól.
- Danke, nicht so gut. - Köszönöm, nem túl jól.
- Danke, es geht. Und Ihnen? - Köszönöm, megvagyok. És ön?
- Danke, auch gut. - Köszönöm, szintén jól.
- Danke, auch nicht so gut. - Köszönöm, szintén nem túl jól.
- Danke, ausgezeichnet. - Kitűnően.


Még pár alapkifejezés belefér, ez például előkerülhet egy nemzetközi konferencián :)


- Ich komme aus Ungarn. Und woher kommen Sie? - Magyarországról jöttem. És ön honnan?
- Ich komme aus dem Iran.


Ein kleiner Dialog 

- Entschuldigen Sie!
- Ach du, Jürgen! Was machst du hier, in Berlin? 
- Ich besuche meine Tante. Sie wohnt hier. Wie geht es dir, Herbert?
- Danke, ausgezeichnet. Bist du allein in Berlin?
- Ja, meine Frau is jetzt in Klagenfurt.
- Und wo ist dein Sohn?
- Er ist auch zu Hause, in Klagenfurt. Er ist Student. Und deine Familie?
- Die ganze Familie ist hier. Komm mit mir nach Hause!
- Vielen Dank. Sehr gerne.
- Hier ist mein Wagen. 

- Guten Tag, Brünhilde!
- Du bist schon da, Herbert!
- Ja, und das ist mein Freund, Jürgen Reinhard aus Klagenfurt.
- Das ist aber schön!
- Guten Tag, Frau Schumacher!
- Herzlich willkommen! Bitte, treten Sie ein!
- Hier ist etwas Schokolade, ein kleines Geschenk für die Kinder.
- O, wie lieb! Vielen Dank! Aber bitte, nehmen Sie Platz!
- Danke sehr.
- Möchten Sie vielleicht ein Gläschen Wein?
- Nein, danke...
- Ein Glas Fruchtsaft?
- Ja, sehr gerne, danke.


Ez nem volt túl nehéz, de bevezetésnek nem is akartam többet. Legközelebb lesz egy kis nyelvtan, ragozás, főnevek, melléknevek, igék, és el fogom mondani, miért szeretem annyira ezt a nyelvet.

***

Kiegészítés az első leckéhez 2011. 04. 12.
(ami a "szóbeli" órán még előkerült)


- Was sind Sie von Beruf? - Mi a foglalkozása?
- Ich bin Fremdenführer. Und Sie? - Idegenvezető vagyok. És Ön?
- Ich bin Sänger in der Oper. - Énekes vagyok az operában.

És még 2 ige, a sein és a haben jelen idejű ragozása:

sein- lenni
ich bin (Lehrerin)
du bist (ein Fachmann)
er/sie/es ist - (es ist kalt - hideg van)
wir sind (hier)
ihr seid (in Rotterdam)
sie/Sie sind (jung)


haben + tárgyeset - van valamilye, "birtokolni valamit"
ich habe (Geld)
du hast (Zeit)
er/sie/es hat (recht)
wir haben (ein Haus)
ihr habt (einen Sohn)
sie/Sie haben (viele Bücher)


És egy egyszerű feladat, be kell helyettesíteni a sein vagy a haben ige ragozott alakját vagy a személyes névmást:

Das ... Frau Schumacher. Sie ... Laborantin. Sie arbeitet in einem Labor für Wasseruntersuchungen. Sie ... eine gute Stelle.
Wie geht es ... Petra? ... du wieder hier? Ich ... zur linguistischen Konferenz hier. Und ... ? Was machst ... denn hier?
Endlich ... wir in Paris. ... ihr müde? 
... Sie einen Wagen? Ja, ich ... einen. Nein, ich ... keinen.


Elismerem, ebben a feladatban előkerült egyéb nyelvtan is: határozatlan névelő ragozása (einen, keinen), de csak a következő leckétől jönnek a táblázatok.
Házi feladatot is adtam: 
Schreibe bitte einen kurzen Text, in dem du dich vorstellst. Wie heisst du? Wo wohnst du? Wo arbeitest du? Was machst du?

Fortsetzung folgt.
Tschüss!

**********
Németórák Skype-on
Kezdőknek és újrakezdőknek

Ha ezt a leckét kicsit bonyolultnak találtad, mert korábban még nem tanultál németül, de szeretnéd érteni és beszélni nyelvet, keress meg a nemetleckeblogger(kukac)gmail(pont)com-on.

Skype-on nagyon jól lehet tanulni, és már az első néhány óra után meglepően sokat fogsz tudni németül.
Biztos alapokat és szerteágazó tudást adok át, mindenféle társalgási témába belemerülünk, amire szükséged lehet, vagy amit szeretnél.

Újrakezdőket is várok! Ha már régebben tanultad a nyelvet, és szeretnéd felfrissíteni a tudásod, visszamegyünk a kezdetekhez, és elindulunk újra. Ami kevésbé ismerős, alaposabban megnézzük, az ismert részeken pedig gyorsabban haladunk.

Ha van valamilyen tankönyved, felhasználhatjuk azt is, de én is kidolgoztam egy "tanmenetet", amit leckénként elküldök e-mail-ben. Teljesen kezdőknek általában ez vált be, újrakezdőknél pedig egy könyvet használunk vezérfonalnak, leginkább egy online tankönyvet.
A német eléggé "nyelvtan-központú" nyelv, vannak ijesztőnek látszó táblázatai is:), de mindenre van megoldás.
Szóval ha szeretnéd, hogy a német ne idegennyelv legyen, hanem barátnyelv, gyere!

Óradíj: 2400 Ft / 60 perc
Az első alkalom 30 perces és ingyenes!

Várlak szeretettel,
Szilvi