Oldalak

2014. március 30., vasárnap

Lektion 98. - Über die Deklination... 3.

Hallo! Ich grüße dich zum Deutschseminar!

Az előző lecke végén valahogy szóba került, hogy a birtokos névmás akár főnévvé is válhat -
http://nemetnyelvlecke.blogspot.hu/2014/03/lektion-97-szemelyes-nevmas-birtokos.html
- valamint tavaly novemberben elkezdtem egy folytatásos történetet a főnévragozásról, aminek még nem értem a végére, csak a 2. rész volt meg:
http://nemetnyelvlecke.blogspot.hu/2013/11/lektion-94-was-du-uber-deklination.html
Ez a mostani bejegyzés mindkettőnek lehetne a (szerintem) logikus folytatása. :)

Szóval úgy tűnhet, hogy a főnévragozás túltesz az igeragozáson, mert nemcsak gyengén, erősen és vegyesen ragozhatjuk, hanem akár egy másik szófajnál érvényes szabályok szerint is. A múltkor a die Deinen (a tieid) volt a példa a főnév melléknév szabályai szerinti ragozására, most pedig arról lesz szó, hogy a "rendes" melléknevek is főnevekké válhatnak.

Néhány közismert, gyakori példa:

krank - beteg
der Kranke, ein Kranker
die Kranke, eine Kranke

der/die Bekannte, ein Bekannter, eine Bekannte - ismerős

der/die Angestellte, ein Angestellter, eine Angestellte - alkalmazott

der/die Fremde, ein Fremder, eine Fremde - idegen

der/die Reisende, ein Reisender, eine Reisende - utazó

der/die Verwandte, ein Verwandter, eine Verwandte - rokon

der Beamte, ein Beamter - tisztviselő
!A nőnemű párja kivétel!
die Beamtin, eine Beamtin - tisztviselőnő - valódi főnév!

der/die Deutsche, ein Deutscher, eine Deutsche - német

emlékeztetőül: a többi -e végződésű hímnemű, nemzetiséget jelentő név gyenge ragozású:
der Franzose, -n, -n,
der Finne, -n, -n

A ragozás pedig olyan, mintha melléknevet ragoznánk: határozott névelő után gyengén, határozatlan névelő után vegyesen, névelő hiányában pedig erősen.
Der Deutsche schickte Blumen der (schönen) Angestellten.
Der Arzt operiert den Kranken.

Egyéb mellékneveket is használhatunk főnévként:
Mit den Kleinen gehe ich ins Kino. - A kicsikkel megyek moziba.
Im Kreise meiner Lieben verbringe ich das Wochenende. - A szeretteim körében töltöm a hétvégét.

Az eddigiek egyes számú hímnemű és nőnemű alakok és többes számú alakok voltak: személyek.
A semlegesnemű alakok elvont fogalmak:
das Gute - a jó
alles Gute - minden jót
Was gibt's Neues? - mi újság?
etwas Interessantes entdecken - felfedezni valami érdekeset
ins Grüne fahren - a zöldbe / szabadba utazni
viel Schönes sehen - sok szépet látni
Habe ich etwas Schlechtes gesagt? - Valami rosszat mondtam?
.
.
és így tovább. :)

2014. március 13., csütörtök

Lektion 97. - Személyes névmás birtokos esete kontra birtokos névmás

Hallo, ich grüße dich zum Deutschseminar!

Ez a bejegyzés egy komment nyomán született, köszönet Norbertnek az ötletért!

A címben szereplő két nyelvtani fogalom elkülönítése nem magától értetődő, pláne, ha a magyar nyelvtannal állítjuk párhuzamba.
én - engem - az én .../enyém - nekem -- A 3. oly módon nem illik a sorba, hogy az nem a személyes névmás valamelyik esete, hanem birtokos névmás. A német nyelvben viszont értelmezhető a személyes névmás birtokos esete, de azt nem a birtokviszony jelölésére használjuk, arra a németben is a birtokos névmás való.
személyes névmások: ich - du - er/sie/es - wir - ihr -sie
birtokos névmások: mein - dein - sein/ihr/sein - unser - euer - ihr
- mein Haus, mein Garten, unsere Tochter ...

A személyes névmások birtokos esete:
meiner - deiner - seiner/ihrer/seiner - unser - euer - ihrer
Ezek nem is fordíthatók magyarra egyforma séma szerint, mert ezeket csak vonzatként használjuk; ez egy német specialitás: igék, melléknevek vonzata lehet birtokos eset.
Pl.
würdig = méltó
Das ist deiner nicht würdig. - Ez nem méltó hozzád.
sich schämen = szégyenkezni
Ich schäme mich deiner. - Szégyenkezek miattad.
Elöljárószók is állhatnak birtokos esettel:
wegen + G 
Wegen deiner werden wir uns verspäten. - Miattad fogunk elkésni.
statt + G
Mein Mann sprach statt meiner. - A férjem beszélt helyettem.

A birtokos névmás pedig arról szól, hogy valakinek van valamije ill. valakije.
mein Vater, mein Geld usw.
Természetesen ezt a birtokos névmást is ragozhatjuk, tehát a birtokos névmásnak is lehet birtokos esete. :)
A ragozása ugyanolyan, mint az ein/eine/ein határozatlan névelőé.
mein Vater
meinen Vater
meines Vaters
meinem Vater
Itt a birtokos névmás jelzői szerepben van.
De van egy másik alakja, amit önállóan használunk, tehát nem áll mögötte a birtok. Akkor használjuk, ha a birtokot már korábban megneveztük.
Hier ist ein Album. Ist es deines/deins? Ja, es ist meines/meins.
meiner/meine/meines
deiner/deine/deines
und so weiter...
A végződés a birtok nemét jelzi. Illetve, mivel természetesen ezt is lehet ragozni, a birtok számát és esetét is.
A ragozás olyan, mintha határozott névelő lenne, mivel 3 alakú.
Ich schenke meiner Mutter Schokolade. Was schenkst du deiner?
A helyzet még bonyolódhat, mert ez az önállóan (pontosabban birtok nélkül) álló birtokos névmás még határozott névelővel is állhat.
der meine
die meine
das meine
De csak a birtok nélkül! Olyat nem mondunk, hogy der meine Vater!
Hanem pl:
Siehst du schon deinen Sohn? - Látod már a fiadat?
Den meinen sehe ich noch nicht. - Az enyémet még nem látom.
Ha tehát határozott névelő van előtte, úgy ragozzuk, mint a gyenge melléknevet.
Sőt!
A birtokos névmás akár főnévvé is válhat.
Grüße bitte die Deinen von mir! - Üdvözöld kérlek a Tieidet a nevemben!
Ilyenkor is úgy ragozzuk, mint a gyenge melléknevet.

Remélem, összeállt a káosz, és az is világos, mikor határozatlan névelő, mikor határozott névelő, és mikor gyenge melléknév a ragozás stílusa. :)

2014. március 6., csütörtök

Das Eis schmilzt

Hallo, Liebe Alle, 
Das ist kein Frühlingsthema, obwohl ich über das Ende des Eises schreibe, weil das Eis im Titel ein spezielles Eis ist: Methaneis.
obwohl = bár, noha, jóllehet - alárendelő kötőszó / KATÁ szórend 
weil = mert, mivel - alárendelő kötőszó / KATÁ szórend

Das Methaneis besteht aus Methangas und Wassermolekülen, sein normaler Name: Methanhydrat. Dieses Eis ist entzündlich und kann brennen! 
bestehen aus +D = áll valamiből
entzündlich = gyúlékony, lobbanékony
brennen = ég / fűt / világít / mar, csíp

Dieses 'brennende' Eis kommt in gigantischen Mengen vor. Warum ist es so wichtig? Methanhydrat hält die Sedimente des Meeresgrundes zusammen. Mit der Erwärmung der Atmosphere heizen sich auch die Ozeane auf, und das Methaneis ist nur unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen stabil.
vorkommen = előfordul / megtörténik
aufheizen sich = felmelegszik (sich nélkül felmelegít)
r Druck = nyomás
e Bedingung = feltétel, körülmény
bestimmt = bizonyos, biztos

Und wenn das Methanhydrat destabilisiert wird - (Wer hat das Buch "Der Schwarm" gelesen?) -, unterseeische Erdrutsche und Tsunamis können geschehen. Zum Glück ist es nicht zu wahrscheinlich.
r Erdrutsch = földcsuszamlás
destabilisiert wird - Passiv szerkezet / destabilisieren = destabilizál

Die andere Seite: das Methanhydrat am Meeresgrund kann Energiereserve sein. Aus Methanhydrat Methan zu gewinnen und klimaschonend zu machen ist eine interessante Forschungsgebiet der Energiekonzerne. Methanhydrat wird entnommen und gleichzeitig COin den Meeresboden eingebracht.
schonend = kíméletes
klimaschonend ~ klímabarát
s Forschungsgebiet = kutatási terület
r Konzern = konszern
entnehmen = kivesz, elvesz
einbringen = bevisz, behoz
A zu+Infinitiv szerkezet itt a mondat alanya, rögtön utána következik az ige. 
A mondat lecsupaszított váza: Methan zu gewinnen ist eine Forschungsgebiet. 
wird entnommen - wird eingebracht: Passiv szerkezetek

Das CO2 bildet, ähnlich wie das Methanhydrat, eine Verbindung mit Wassermolekülen. Im Labor funktioniert das schon.
Wenn du mehr wissen willst:
http://www.geomar.de/news/article/methanhydrat-das-brennende-eis/

Wer hat schon das Buch gelesen? Magyarul is ér! :)