Oldalak

2011. május 30., hétfő

Szolgálati közlemény

Kedves Németesek,

Ezen a héten szabadságon vagyok, június 6-án folytatódnak a német nyelvleckék.

2011. május 26., csütörtök

Lektion 12. - Eine kleine Mikrobiologie

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Az előző leckében ígért kis kitérő következik:

Was kann man in einem mikrobiologischen Labor machen? :)zum Beispiel:
 • die Spezimens übernehmen,
 • die Spezimens verarbeiten,
 • die Bakterien identifizieren,
 • Antibiogramm bestimmen,
 • usw.

verschiedene Spezimens:
 • die Naseausscheidung
 • die Halsausscheidung
 • der Auswurf
 • die Wunde
 • der Eiter
 • der Urin
 • das Blut
 • usw
A képen egy kézfertőtlenítő hatékonyságának (nem szabályos) ellenőrzése látható.

Legközelebb a régen beígért vegyes és erős melléknévragozásról lesz szó.

Ich melde mich bald, tschüss!

2011. május 19., csütörtök

Lektion 11. - elöljárószók, folytatás

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Következzék hát a várva várt befejező rész! Elöljárószók részes- és tárgyesettel:
wo? - Dativ
wohin? - Akkusativ

auf = -on, -en, -ön, -ra, -re (vízszintesen)
Das Buch liegt auf dem Tisch. - A könyv az asztalon fekszik.
Ich lege das Buch auf den Tisch. - Az asztalra teszem a könyvet.

an = -on, -en, -ön, -ra, -re (függőlegesen, "oldalfelület" mentén)
Das Bild hängt an der Wand. - A kép a falon lóg.
Er hängt das Bild an die Wand. - A falra akasztja a képet.
Van egy mellett - mellé, -nál, -nél - -hoz, -hez, -höz jelentése is:
Wir sitzen am Tisch. - Az asztalnál ülünk.
Wir setzen uns an den Tisch. - Asztalhoz ülünk. (Leülünk az asztalhoz.)

hinter = mögött, mögé
Es gibt einen Garten hinter dem Tor. - Van egy kert a kapu mögött.
Ich gehe hinter das Tor. - A kapu mögé megyek.

über = fölött, fölé
Die Lampe hängt über dem Tisch.
Ich hänge die Lampe über den Tisch.


(a magyar nyelvben is használjuk már: überelni, és eszembe jut még egy francia filmből Über Monmirei, illetve Hubert Montmiraille)


unter = alatt, alá                   
Wir spazieren unter den Linden. - A hársfák alatt sétálunk.
Stellen wir die chinesische Vase unter das Regal! - Tegyük a kínai vázát a polc alá!

neben = mellett, mellé 
Ich mag neben dem Fenster sitzen. - Szeretek az ablak mellett ülni.
Stellen wir die chinesische Vase neben den Schrank! - Tegyük a kínai vázát a szekrény mellé!


vor = előtt, elé
Der Gast steht vor der Tür. - A vendég az ajtó előtt áll.
Stellen Sie sich vor den Spiegel! - Álljon a tükör elé!

in = -ban, -ben, -ba, -be
Meine Freundin lehrt in der Sprachschule. - Barátnőm a nyelviskolában tanít.
Die Kinder gehen in die Schule. - A gyerekek az iskolába mennek.

(Hmm, most jut eszembe, hogy ezek az elöljárószók időhatározóban is állhatnak, sőt vonzatként is..., szerintem ennek szentelni fogok egy külön bejegyzést. Mennyi hasonló ígéretet is tettem már?)

zwischen = között, közé
Der neue Kollege sitzt zwischen dem Direktor und mir. - Az új kolléga az igazgató és köztem ül.
Setzen Sie sich zwischen mich und meinen Freund! - Üljön le közém és a barátom közé!

unter = több (vmi) között, közé
Wie fühlst du dich unter den neuen Freunden? - Hogy érzed magad az új barátaid között?
Wir setzten uns unter die Zuschauer. - Leültünk a nézők közé.Ok, egyelőre ennyit erről.
Sorry, a második felével egy napot csúsztam. :(
Ich melde mich bald, lehet, hogy folytatjuk ezt az elöljárószós dolgot az időhatározókkal mag a vonzatokkal, ahogy itt beharangoztam, de a melléknév erős és vegyes ragozása is jöhetne, de lehet, hogy inkább egy kis kitérőt teszünk újra valahová. Sőt, ez utóbbi a legvalószínűbb, mert ezt kérte is valaki. :)
Tschüss!

2011. május 14., szombat

Lektion 10. - gyenge melléknévragozás, folytatás

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Ígéretem szerint most az elöljárószók azon csoportja következne, melyek a wo? kérdésre válaszolva részesesetet, a wohin? kérdésre válaszolva pedig tárgyesetet vonzanak, de szeretnék kissé visszakanyarodni a gyenge melléknévragozáshoz, amit egy korábbi leckében tárgyaltunk.

************
((Azért is nem adtam számot ennek a leckének, mert a hatos számot az elöljárószóknak szeretném fenntartani, szóval nem lehet 6/III., de az 5. lecke második része se lehet, merthogy van már 6. is. :) A 7-nek pedig újat kellene hoznia... :) Bocs, nem magyarázom tovább a címválasztásomat, de szeretnék valami ésszerű rendszert kialakítani.)) - ez a szöveg már nem aktuális, mert beszámoztam minden leckét, de nem akartam törölni ezt a gyönyörű agymenést.:)
************

Szóval kimaradt pár dolog a gyenge melléknévragozásnál:

Nemcsak akkor használjuk, ha határozott névelő áll előtte, pl der gute Wein,
hanem akkor is, ha mutató névmás: diesen schönen Mantel, jener kurze 
Rock
és az alábbi szavak:
aller, e, es (minden, összes)
solcher, e, es (olyan)
jeder, e, es (mindegyik, minden egyes)
welcher, e, es (melyik)  

Kérdőszava: Welcher / Welche / Welches?

Welchen Mantel kaufst du morgen?
Ich kaufe den blauen Mantel. 
oder
Ich kaufe den blauen.

egy kis gyakorlás:
fordítsd le:

ezt a beképzelt férfit -
a nagy ház ablaka -
a zöld táska -
a szép autómmal -
minden kicsi gyereket -
a fiatal tanárnővel -

egészítsd ki:

Die gut... Bücher lese ich gerne.
Die grün... Bluse passt mir leider nicht.
Den reif... Apfel darfst du essen.
Die Bücher d... neu... Bibliothek sind alle da.
Ich zeige d... schön... Frau die Stadt.
Wir fahren zu... alt... Grossmutter.

Das ist alles für heute.
Ich melde mich bald.

2011. május 8., vasárnap

Lektion 9. - elöljárószók: folytatás

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!


Előzőleg megnéztük a tárgyesetet vonzó elöljárószókat, és következett volna a részeseset...
Most következik!

Részesesettel járó elöljárószók:

bei = -nál, -nél 
Ich wohne bei meinen Eltern. (A szüleimnél lakom.)

mit = -val, -vel
Wir fahren mit dem Auto nach Zürich. (Autóval megyünk Zürichbe.)

aus = -ból, -ből
Wann kommt ihr aus dem Theater nach Hause? (Mikor jöttök haza a színházból?)

von = -ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től
Ich wohne weit vom Bahnhof. / von + dem = vom (Messze lakok az állomástól.)
Das Glas fiel vom Tisch. (A pohár leesett az asztalról.) (múlt idő, később következik)

A von birtokviszonyt is kifejezhet, erről már volt szó:
Hans ist ein Bekannter von mir. (Hans egy ismerősöm.)

És lehet a von egy jelzős szerkezetnek is az elöljárószója:
Sie ist ein Mädchen von schönem Gesicht. (Ő szép arcú lány.)

nach = -ba, -be, szerint, után
Ich besuche meinen Freund erst nach den Ferien. (Csak a szünet után látogatom meg a barátomat.)
Meiner Meinung nach ist die deutsche Sprache schön. (Véleményem szerint szép a német nyelv.) :)
Itt a főnév után is állhat, sőt leginkább így is használjuk (hasznos kifejezés), de természetesen a nach meiner Meinung is használható.
Ich fahre nach Berlin. (Berlinbe utazok.)

seit = óta
Seit vorigem Montag habe ich dich nicht gesehen. (Múlt hétfő óta nem láttalak.) (másik múlt idő, később lesz róla szó)

gegenüber = szemben, átellenben (inkább a főnév után áll)
Dem Museum gegenüber steht die Oper. (A múzeummal szemben áll az operaház.)

zu = -hoz, -hez, -höz, -ra, -re, -ba, -be, -on, -en, -ön és még sok egyéb!
Ich gehe zu meiner Grossmutter. (A nagymamámhoz megyek.)
zum Beispiel (például)
im Vergleich zu dir (hozzád képest)
Ich bin zu Hause. (Otthon vagyok.)
zu meiner grösster Freude (a legnagyobb örömömre)
zum ersten Male (először, első ízben)

Most pedig néhány elöljárószó birtokos esettel:

wegen = miatt
Wegen des schlechten Wetters sind wir in die Stadt nicht gegangen. (A rossz idő miatt nem mentünk be a városba.)

trotz = ellenére, dacára
Trotz des schlechten Wetters sind wir in die Stadt gegangen. (A rossz idő ellenére bementünk a városba.)

E két csodaszép példa mellett olyan elöljárószók tartoznak még ide, mint az
- innerhalb (-n belül) - innerhalb der Stadt
- ausserhalb (-n kívül) - ausserhalb des Dorfes
- oberhalb (-n felül, fölött) - oberhalb der Strasse
- unterhalb (-n alul, alatt) - unterhalb des Berges

Legközelebb a részesesettel + tárgyesettel járó elöljárószókról lesz szó (hol? kérdésre részeseset, hová? kérdésre tárgyeset).
Utána pedig a melléknévragozás folytatása következik (a vegyes és az erős ragozás van még hátra).

Ich melde mich bald. Tschüss!

2011. május 3., kedd

Lektion 8. - elöljárószók

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Az előző leckében elkezdtük a mellékneveket ragozni, előkerült pár elöljárószó is, kézenfekvő tehát a folytatás.

Az elöljárószókról (die Präposition) kicsit bővebben:
- a főnévvel együtt valamilyen határozót fejeznek ki, illetve ige, főnév vagy melléknév vonzataként állhatnak
- meghatározott esetet vonzanak, a főnév ezt az esetet veszi fel

4 csoport van:
- tárgyeset (Akkusativ)
- részeseset (Dativ)
- birtokos eset (Genitiv)
- wo? kérdésre részeseset, wohin? kérdésre tárgyeset

Tárgyesettel álló elöljárószók

für = részére, számára, -ért
Du bist für deine Kinder verantwortlich.(Felelős vagy a gyerekeidért.)
Ich interessiere mich für moderne Literatur. (Érdekel a modern irodalom.)(igevonzat, visszaható ige, erről majd később)
Ich sorge für meinen Sohn. (Gondoskodok a fiamról.)(igevonzat)


um = körül, -kor, -ért
Ich stehe jeden Tag um fünf Uhr auf. (ez még gimis példamondatunk volt!)
Wir sitzen um den alten Tisch. (A régi asztal körül ülünk.)
vonzatként:
Der Vater kümmert sich um seinen Sohn. (Az apa törődik a fiával.)
Die Mutter ist um das Leben ihrer Tochter besorgt. (Az anya aggódik a lánya életéért.)
Mein Freund bat mich um Hilfe. (A barátom segítséget kért tőlem.) 


durch = át, keresztül, által
Wir gehen durch den Park. (ez is klasszikus példa)
Ich habe die Stelle durch einen Freund bekommen. (Az állást egy barátom révén kaptam meg.) (múlt idő, később lesz róla szó)


wider = ellen 
állandó szókapcsolatokban használatos:
wider Willen - akarata ellenére
wider Erwarten - várakozása ellenére
A wieder mást jelent: ismét, megint, újra; ne keverjük össze!


gegen = ellen, felé, tájban
Ich muss gegen den Wind spielen. (Szél ellen kell játszanom.)(módbeli segédige, később...)
Ich muss gegen den Storm schwimmen.(Ár ellen kell úsznom.)
Ich gehe gegen sechs Uhr nach Hause. (6 óra felé megyek haza.)

ohne = nélkül
Was kannst du ohne mich tun? (Mit tudsz tenni nélkülem?)
Ohne Geld kann man nichts kaufen. (Pénz nélkül nem lehet semmit sem vásárolni.)(általános alany, később...)


bis = -ig
Ich fahre nur bis Wiesbaden. (Csak Wiesbadenig utazok.)
Ich bin nur bis acht Uhr hier. (Csak 8-ig vagyok itt.)
De!
Ha más elöljárószókkal együtt használjuk, akkor azok vonzata érvényesül!
bis zu + Dativ
Ich muss bis zum 5. des Monats bezahlen. (Minden hónap 5-ig kell fizetnem.)
A németben különbséget teszünk az időpont és az időtartam között: a bis és a bis zu konkrét időpont esetén használatos. Az időtartamnál szimpla tárgyesetet használunk.
Wir bleiben bis fünf Uhr hier. (5-ig maradunk itt.)
Wir bleiben fünf Stunden hier. (5 órán át maradunk itt.) 

Ez a lecke is jó hosszúra nyúlhatna még... :) 
Következnének az egyéb esetekkel álló elöljárószók, azután pár szó arról, hogy névelővel, anélkül, esetleg azzal összevontan állnak-e, és hasonló finomságok. 
Lehet, hogy itt folytatom, lehet, hogy egy új bejegyzésben.
Amúgy a melléknév erős és vegyes ragozásáról akartam írni. :)

Ich melde mich bald. 
Gute Nacht!