Oldalak

2011. szeptember 25., vasárnap

Lektion 29. - Alárendelő összetett mondat 2.

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Az előző leckében belekóstoltunk az alárendelő összetett mondatokba: volt szó a KATÁ(r) szórendről, megnéztük a tárgyi mellékmondatokat (amikor a mellékmondat a "mit?" kérdésre válaszol), leírtam a leggyakoribb alárendelő kötőszókat, és most folytatjuk.

Az alárendelő összetett mondatot nemcsak "hagyományos" kötőszók kapcsolhatják össze, hanem kérdőszók és kérdő névmások is:
Ich weiss nicht, wie du heisst.
Ich habe nicht verstanden, wohin du fährst.
Ich möchte wissen, wann meiner Zug abfährt. 

Ich möchte wissen, worüber er sich freut.
Ich möchte wissen, woran du denkst.

Az előzőekhez kapcsolódik egy nagyon jó kis kifejezés, illetve 3 kifejezés, ami ugyanazt jelenti:
"attól függ, azon múlik ..."
Es kommt darauf an, was du machen willst.
Es hängt davon ab, wann du ankommst.
Es liegt daran, wie lange die Vorstellung dauert.

Természetesen más kapcsolószóval is lehet, pl.
Es liegt daran, ob der Arzt kommt.

Vonatkozó névmások is lehetnek kapcsolószók, ezekből lesznek a vonatkozó mellékmondatok.
Igaz, még nem volt szó a vonatkozó névmásokról, de nem olyan bonyolult, magyarul az aki, amely tartozik ide. Németül ez simán a der, die, das, csak picit más a ragozása. Egészen pontosan csak birtokos esetben más, de erről majd írok egy táblázatot.

Kennst du die Frau, die dort kommt? - Ismered (azt) a nőt, aki ott jön?
Das Buch, das ich jetzt lese, ist sehr interessant. - A könyv, amit most olvasok, nagyon érdekes.
Der Arzt, den ich gestern angerufen habe, ist jung und hübsch. - Az orvos, akit tegnap felhívtam, fiatal és csinos. (tárgyesetben a már ismert ragozás)
Die Lehrerin, mit der ich gesprochen habe, heisst Ingrid. - A tanárnőt, akivel beszéltem, Ingridnek hívják. (részesesetben is a szokásos, itt lehet viszonyszó is)
Der Mann, dessen Wagen vor dem Haus steht, heisst Helmut. - A férfit, akinek a kocsija a ház előtt áll, Helmutnak hívják. (birtokos esetben eltérés!)

A vonatkozó névmás birtokos esete:
der > dessen - Ich kenne den Mann, dessen Wagen vor dem Haus steht.
die > deren - Wo ist die Frau, deren Mantel bei uns ist?
das > dessen - Das Kind, dessen Buch auf dem Tisch liegt, ist mein Sohn.

Eine kleine Grammatik

Arbeitet Teresa in einem Labor? - Ja, Teresa ist die Frau, die dort arbeitet.
Hat Herr Winckelmann über den Film gesprochen? -
Hat Eva eine schöne blaue Tasche? -
Ist Helga aus Stuttgart gekommen? - 
Ist Hans 34 Jahre alt? - 
Ist Frau Klein mit 40 Jahren auf die Hochschule gegangen? - 

Übersetzung ins Deutsche:
Tudod már, mikor jössz? Várod még a lányt, akinek kék a szeme? Nem tudom, hogy kivel jön a nővérem. Tudom, hogy beteg voltál. Nem tudom, hogy jön-e.


Valószínűleg még a következő leckében is az alárendelő összetett mondatokról lesz szó, biztosan találok még pár finomságot, egy-egy jó kifejezést. Egyetértetek azzal, hogy ez a legnémetesebb nyelvtan a németben? :)
Bis bald!


2011. szeptember 20., kedd

Lektion 28. - alárendelő összetett mondat 1. mellékmondati szórend

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Az előző leckében a mellérendelő összetett mondatról volt szó, most következik az alárendelő összetétel. Annyi az egész, hogy a főmondat egyik mondatrészét egy egész mondat fejezi ki, tehát nem azonos értékűek a mondatok.

Szerintem legtöbbünk a tárgyi mellékmondatokra gondolna először:

Ich habe gehört, dass du nach Melk fährst. - Hallottam, hogy...
Ich habe gehört, dass du nach Melk fahren wirst.
Ich habe gelesen, dass ein junges Mädchen den 100-m-Lauf gewonnen hat. - Olvastam, hogy...
Ich nehme an, dass sie recht hat. - Feltételezem, hogy...
Ich weiss nicht, ob meine Schwester kommt. - Nem tudom, hogy / vajon ... -e.
Ich hoffe, dass du bald wieder kommst. - Remélem, hogy...
Es freut mich, dass ihr im Sommer nach Ungarn fahren werdet. - Örülök, hogy...
Ich freue mich (darüber), dass du Lehrerin wirst. - Örülök, hogy...
Ich möchte (gern) wissen, ob meine Mutter heute Abend wirklich kommt. - Szeretném tudni, hogy / vajon ...-e....

Az alárendelő mellékmondatokban az állítmány ragozott része kerül a mondat végére.
KATÁ(r) szórend: Kötőszó - Alany - Többi mondatrész - Állítmány

A kötőszókat helyesebb kapcsolószavaknak hívni, mert ebben a szerepben elég sokféle szófaj állhat:
- (szabályos) kötőszó
- kérdő névmás és névmási határozószó (itt volt róluk szó)
- vonatkozó névmás

Gyakori alárendelő kötőszók (nemcsak a tárgyi mellékmondatokban):

als - amikor
bevor - mielőtt (milyen hasonló az angol "before", ugye?)
dass - hogy
nachdem - miután
ob - hogy ...-e, vajon
obwohl - bár, noha, jóllehet
seit(dem) - mióta, amióta
trotzdem - annak ellenére, hogy
während - míg, mialatt, miközben
weil - mert, mivel
wenn - amikor, ha

Gimis németórák standard példamondata: Wenn das Wetter schön ist, gehen wir spazieren. :)
Látható, hogy az alárendelő mellékmondat a főmondat elé is kerülhet, ilyenkor a főmondat az állítmánnyal kezdődik.

Übungen zur Grammatik

Das Wetter wird morgen bestimmt schön. - Nehmen wir an, dass es schlecht wird.
Mein Freund kommt bestimmt heute abend. -
Die Vorstellung dauert bestimmt eine Stunde. -
Wir finden bestimmt einen schwarzen Rock. -
Hans geht heute abend bestimmt aus. -
Unsere Gäste kommen bestimmt mit dem 6-Uhr-Zug. -
Sie bleiben bestimmt eine Woche bei uns. -

Das Wetter wird morgen bestimmt schön. - Ich möchte wissen, ob das Wetter morgen wirklich schön ist.
.
.
.
Innen folytatjuk legközelebb.  
Tschüss!

2011. szeptember 14., szerda

Lektion 27. - összetett mondatok, kötőszók

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Ki emlékszik a (magyar) nyelvtanórákra, melyeken az összetett mondatok fajtáiról volt szó? :)
(Nekem is utána kellett néznem.)
Pár sor erejéig visszamegyünk az általános iskolába egy kis magyar nyelvtanért.
Tehát egy mondat lehet:
- egyszerű
- összetett
Az egyszerű mondatok egyetlen mondategységből állnak, az összetettek pedig kettő, vagy több mondategységet / tagmondatot tartalmaznak.


Az összetett mondat is kétféle lehet:
- mellérendelő
- alárendelő

A mellérendelő összetett mondatok tagmondatai egyenrangúak, önmagukban is állhatnának, csak tartalmi kapcsolat van köztük.

- kapcsolatos
Heute fahren wir nach Wien, und morgen gehen wir ins Theater.
Jetzt kaufe ich ein, dann können wir ins Kino gehen. 
Meine Tochter besucht die Grossmutter nicht, sondern die Grossmutter kommt zu uns.

- ellentétes
Wir danken für die Einladung, aber wir haben leider keine Zeit.

- választó
Wir können heute abend ins Theater gehen, oder ich kann über meine Reise erzählen.

- magyarázó
Wir gehen heute spazieren, denn das Wetter ist schön.

- következtető
Heute habe ich leider keine Zeit, deshalb kann ich nicht ausgehen.

Az alábbi kötőszók nem befolyásolják a szórendet:
- und
- sondern
- aber
- oder
- denn

Az alábbi kötőszók után fordított szórend következik, vagyis kötőszó - állítmány - alany, de úgy is mondhatjuk, hogy mondatrész értékű kötőszók, tehát utánuk az ige / állítmány ragozott része következik, mivel ez a mondatrész a második a kijelentő mondatban.
- deshalb
- dann


Übungen zur Grammatik

Írd be a mondatba a megfelelő kötőszókat!
Frau Zuckerberg kauft zwei Kilo Pflaumen, ..... ihren Sohn isst sie gern.
Ich bin nicht in die Oper gegangen, ..... ich habe einen Spaziergang gemacht.
Herr Wagner steht vor dem Theater, ..... wartet auf seine Frau.
Wollen wir fernsehen, ..... besuchen wir Ute?
Morgen muss ich früh aufstehen, ..... kann ich nich mitgehen.
Ich habe keine Zeit, ..... ich möchte mir den Film ansehen.

Az alárendelő összetétellel folytatjuk legközelebb, de az olyan sokrétű, olyan sokféle kapcsoló elem van (kötőszó, kérdő névmás, vonatkozó névmás stb.), hogy több részre fogom bontani. És elérkezünk végre az egyik legszebb német mondatszerkezethez! :)
Jövő hét elején várható az első rész.2011. szeptember 8., csütörtök

Lektion 26. - kérdő névmás, névmási határozószó

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Most nagyon figyeltem arra, hogy pontosan azt kapjátok, amit ígértem. :)

A wer és a was kérdő névmásokról már volt szó:

N - wer?    - was?
A - wen?    - was?
G - wessen? - wessen?
D - wem? 

Wer kommt dort? - Eine Frau kommt.
Was ist das? - Das ist ein Papier.
Wen siehst du dort? - Den Direktor.
Wessen Buch ist das? (Kinek a könyve ez?) - Das ist mein Buch.
Wessen Bücher sind das? (Kinek a könyvei ezek?) - Das sind meine Bücher.

Ha elöljárós szerkezetet használunk, sokkal izgalmasabb a dolog:

An wen denkst du? - Kire gondolsz?
  Ich denke an meinen Vater.
Woran denkst du? - Mire gondolsz?
  Ich denke an meine Aufgabe.
Auf wen wartest du? - Kire vársz?
  Ich warte auf den Zahnarzt.
Worauf wartest du? - Mire vársz?
  Ich warte auf den Bus.
Mit wem fährst du nach Berlin? - Kivel utazol Berlinbe?
  Ich fahre mit meiner Mutter. - Az anyukámmal.
Womit fährst du? - Mivel utazol?
  Mit meinem Wagen. - A kocsimmal.

A szabály:
ha a kérdés személyre vonatkozik: elöljárószó + wen / wem
ha tárgyra vonatkozik: wo(r) + elöljárószó
Nem árt ismerni hozzá az igék vonzatait. :)

Worüber ärgerst du dich? - Min mérgelődsz?
Wofür interessierst du dich? - Mi érdekel? Mi után érdeklődsz?
Womit beschäftigst du dich? - Mivel foglalkozol?
Wovor hast du das Kind gerettet? - Mitől mentetted meg a gyereket?

Eine kleine Aufgabe:

Herr Schubert spricht über die Aufgabe. - Worüber spricht er?
Frau Rumschüttel ärgert sich über den Film. -
Ich danke Ihnen für die Einladung zum Abendessen. -
Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? - 
Herr Neubauer ist an die Arbeit nicht gewöhnt. - 
Ich warte hier auf Frau Soundso. - 
Ich wohne jetzt bei meinem Freund. -


Névmási határozószók

Nem olyan bonyolult, mint ahogyan hangzik a neve magyarul. :)
Wartest du auf den Bus? - Ja, ich warte darauf.
Bist du mit der Hausaufgabe fertig? - Ja, ich bin damit fertig.
Tehát az elöljárószóval álló főnevet lehet velük helyettesíteni.
Ha személyről van szó, akkor pedig az elöljárószó + személyes névmás szerkezettel lehet helyettesíteni:
Ich warte auf meinen Freund. Ich warte auf ihn.
Denkst du an deinen Freund? Ja, ich denke an ihn.

Eine kleine Aufgabe:

Denkst du an deine Aufgabe? - Ja, ich denke daran.
Hast du das Kind vor der Gefahr gerettet? - 
Interessieren Sie für die Briefmarkensammlung? - 
Hast du die Zeitung auf den Tisch gelegt? - 
Hat dein Freund über den Film gesprochen? - 
Beschäftigst du dich mit der Musik? - 
Diskutiert ihr über den Sport? - 
Kümmerst du dich um die Tochter deiner Schwester? -

Ok, das ist alles für heute. 
Angenehmes Wochenende!

************
Utóirat: megtörtént a precízebbé tétel is! Minden leckének van száma, és a címben szerepel a leckék témája is. :)

2011. szeptember 4., vasárnap

Lektion 25. - "sich"-es igék

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Az előző leckében írtam egy példamondatot, melyben egy eddig még nem tárgyalt nyelvtani elem szerepelt, és nagyvonalúan átsiklottam fölötte, még annyit se fűztem hozzá, hogy 'később'.

Erst gestern durfte ich mich ans Steuer eines Autos setzen.

A sich setzen egy "sich"-es ige, jelentése: leül
Ich setze mich auf einen Stuhl.

A "sich"-es igéknél van egy plusz névmás a mondatban. Egyes és többes szám 3. személyben a sich visszaható névmás, 1. és 2. személyben pedig a személyes névmás tárgyesete vagy részes esete.

Ich setzte mich auf die Couch.- Leültem a kanapéra.
Warum ärgerst du dich? - Miért mérgelődsz?
Er stellte sich uns vor. - Bemutatkozott nekünk.
Wir waschen uns oft. - Gyakran mosakszunk.
Ihr kämmt euch so lange! - Sokáig fésülködtök.
Sie ziehen sich schnell an. - Gyorsan felöltöznek.

A fenti mondatok többségében érezni is lehet a visszaható igét, bár van, ahol nincs rendes magyar megfelelője. Ezek mind a "tárgyesetes" igék voltak.

Most néhány részes esetes használat:

Ich kann mir den Urlaub im Winter nicht vorstellen. - Nem tudom elképzelni (((magamnak))) a téli szabadságot.
Willst du dir ein Eis bestellen? - Akarsz rendelni egy fagyit (magadnak)?
Wir haben uns alles viel schöner vorgestellt. - Mindent sokkal szebbnek képzeltünk.

Látható, hogy csak egyes szám 1. és 2. személyben van különbség a tárgy- és a részes eset között.

Tudni kell még, hogy vannak alkalmi "sich"-es igék is, ahol nem kell mindenképpen a "sich", de ha kitesszük, azzal visszaható értelmű lesz az ige.
Ilyen pl. a föntebbiek közül:

kämmen = fésül, sich kämmen = fésülködik
waschen = mos, sich waschen = mosakodik

Más igéknél szerves tartozék a sich:
sich beeilen = siet (Ich beeile mich.) Akkusativ
sich aneignen = elsajátít (Du eignest dir das Deutsche an.) Dativ

Remélem, nem zavarlak össze, de van, ahol tárgy- és részes esetet is használhatsz. :)
Ich wasche mich. - Mosakszom.
Ich wasche mir die Hände. - Kezet mosok. (((Kezet mosok magamnak.)))
Ich kämme mich.
Ich kämme mir die Haare.

A 3 zárójel a szörnyű magyartalanságokat keretezi, csupán a megértés elősegítése miatt.

És van olyan ige is, ami egészen mást jelent attól függően, hogy tárgy- vagy részesesetben kapcsoljuk hozzá a visszaható névmást, elő is került már ez az ige, aki észrevette, nagy piros pont! :)

Bitte, stell dich vor! - Kérlek, mutatkozz be!
Wie stellst du dir die Zukunft vor? - Hogy képzeled el a jövőt?


Übungen zur Grammatik

Wasche ... die Hände vor dem Essen!
Kannst du ... einen kalten blauen Eisberg im Sommer vorstellen?
Willst du ... keinen Eis bestellen?
Ich kaufe ... eine blaue Tasche.
Man muss ... jeden Tag waschen.
Ziehe ... schnell an, wir fahren gleich.
Darf ich ... hier setzen?


Eszembe jutott még valami: mondatrészek sorrendje.

Kann ich mich hier setzen? - az alany is névmás (ich), és megelőzi a visszaható névmást
Können sich die Gäste hier setzen? - az alany főnév (die Gäste), a visszaható névmás áll elől

Mára ennyi...

Ha ezt a leckét kicsit bonyolultnak találtad, mert korábban még nem tanultál németül, de szeretnéd érteni és beszélni nyelvet, keress meg a nemetleckeblogger(kukac)gmail(pont)com-on.

Skype-on nagyon jól lehet tanulni, és már az első néhány óra után meglepően sokat fogsz tudni németül.
Biztos alapokat és szerteágazó tudást adok át, mindenféle társalgási témába belemerülünk, amire szükséged lehet, vagy amit szeretnél.

Ha van valamilyen kezdő tankönyved, felhasználhatjuk azt is, de én is kidolgoztam egy "tanmenetet", amit leckénként elküldök e-mail-ben. Próbálom minél változatosabbra tervezni az órákat, hogy ne fáradj el nagyon, de nem ígérem, hogy mindig minden könnyű lesz.:)
A német eléggé "nyelvtan-központú" nyelv, vannak ijesztőnek látszó táblázatai is:), de mindenre van megoldás.
Szóval ha szeretnéd, hogy a német ne idegennyelv legyen, hanem barátnyelv, gyere!

Óradíj: 2400 Ft / 60 perc
Az első alkalom 30 perces és ingyenes!

Várlak szeretettel,
Szilvi