Oldalak

2011. május 3., kedd

Lektion 8. - elöljárószók

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Az előző leckében elkezdtük a mellékneveket ragozni, előkerült pár elöljárószó is, kézenfekvő tehát a folytatás.

Az elöljárószókról (die Präposition) kicsit bővebben:
- a főnévvel együtt valamilyen határozót fejeznek ki, illetve ige, főnév vagy melléknév vonzataként állhatnak
- meghatározott esetet vonzanak, a főnév ezt az esetet veszi fel

4 csoport van:
- tárgyeset (Akkusativ)
- részeseset (Dativ)
- birtokos eset (Genitiv)
- wo? kérdésre részeseset, wohin? kérdésre tárgyeset

Tárgyesettel álló elöljárószók

für = részére, számára, -ért
Du bist für deine Kinder verantwortlich.(Felelős vagy a gyerekeidért.)
Ich interessiere mich für moderne Literatur. (Érdekel a modern irodalom.)(igevonzat, visszaható ige, erről majd később)
Ich sorge für meinen Sohn. (Gondoskodok a fiamról.)(igevonzat)


um = körül, -kor, -ért
Ich stehe jeden Tag um fünf Uhr auf. (ez még gimis példamondatunk volt!)
Wir sitzen um den alten Tisch. (A régi asztal körül ülünk.)
vonzatként:
Der Vater kümmert sich um seinen Sohn. (Az apa törődik a fiával.)
Die Mutter ist um das Leben ihrer Tochter besorgt. (Az anya aggódik a lánya életéért.)
Mein Freund bat mich um Hilfe. (A barátom segítséget kért tőlem.) 


durch = át, keresztül, által
Wir gehen durch den Park. (ez is klasszikus példa)
Ich habe die Stelle durch einen Freund bekommen. (Az állást egy barátom révén kaptam meg.) (múlt idő, később lesz róla szó)


wider = ellen 
állandó szókapcsolatokban használatos:
wider Willen - akarata ellenére
wider Erwarten - várakozása ellenére
A wieder mást jelent: ismét, megint, újra; ne keverjük össze!


gegen = ellen, felé, tájban
Ich muss gegen den Wind spielen. (Szél ellen kell játszanom.)(módbeli segédige, később...)
Ich muss gegen den Storm schwimmen.(Ár ellen kell úsznom.)
Ich gehe gegen sechs Uhr nach Hause. (6 óra felé megyek haza.)

ohne = nélkül
Was kannst du ohne mich tun? (Mit tudsz tenni nélkülem?)
Ohne Geld kann man nichts kaufen. (Pénz nélkül nem lehet semmit sem vásárolni.)(általános alany, később...)


bis = -ig
Ich fahre nur bis Wiesbaden. (Csak Wiesbadenig utazok.)
Ich bin nur bis acht Uhr hier. (Csak 8-ig vagyok itt.)
De!
Ha más elöljárószókkal együtt használjuk, akkor azok vonzata érvényesül!
bis zu + Dativ
Ich muss bis zum 5. des Monats bezahlen. (Minden hónap 5-ig kell fizetnem.)
A németben különbséget teszünk az időpont és az időtartam között: a bis és a bis zu konkrét időpont esetén használatos. Az időtartamnál szimpla tárgyesetet használunk.
Wir bleiben bis fünf Uhr hier. (5-ig maradunk itt.)
Wir bleiben fünf Stunden hier. (5 órán át maradunk itt.) 

Ez a lecke is jó hosszúra nyúlhatna még... :) 
Következnének az egyéb esetekkel álló elöljárószók, azután pár szó arról, hogy névelővel, anélkül, esetleg azzal összevontan állnak-e, és hasonló finomságok. 
Lehet, hogy itt folytatom, lehet, hogy egy új bejegyzésben.
Amúgy a melléknév erős és vegyes ragozásáról akartam írni. :)

Ich melde mich bald. 
Gute Nacht! 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése