Oldalak

2014. március 13., csütörtök

Lektion 97. - Személyes névmás birtokos esete kontra birtokos névmás

Hallo, ich grüße dich zum Deutschseminar!

Ez a bejegyzés egy komment nyomán született, köszönet Norbertnek az ötletért!

A címben szereplő két nyelvtani fogalom elkülönítése nem magától értetődő, pláne, ha a magyar nyelvtannal állítjuk párhuzamba.
én - engem - az én .../enyém - nekem -- A 3. oly módon nem illik a sorba, hogy az nem a személyes névmás valamelyik esete, hanem birtokos névmás. A német nyelvben viszont értelmezhető a személyes névmás birtokos esete, de azt nem a birtokviszony jelölésére használjuk, arra a németben is a birtokos névmás való.
személyes névmások: ich - du - er/sie/es - wir - ihr -sie
birtokos névmások: mein - dein - sein/ihr/sein - unser - euer - ihr
- mein Haus, mein Garten, unsere Tochter ...

A személyes névmások birtokos esete:
meiner - deiner - seiner/ihrer/seiner - unser - euer - ihrer
Ezek nem is fordíthatók magyarra egyforma séma szerint, mert ezeket csak vonzatként használjuk; ez egy német specialitás: igék, melléknevek vonzata lehet birtokos eset.
Pl.
würdig = méltó
Das ist deiner nicht würdig. - Ez nem méltó hozzád.
sich schämen = szégyenkezni
Ich schäme mich deiner. - Szégyenkezek miattad.
Elöljárószók is állhatnak birtokos esettel:
wegen + G 
Wegen deiner werden wir uns verspäten. - Miattad fogunk elkésni.
statt + G
Mein Mann sprach statt meiner. - A férjem beszélt helyettem.

A birtokos névmás pedig arról szól, hogy valakinek van valamije ill. valakije.
mein Vater, mein Geld usw.
Természetesen ezt a birtokos névmást is ragozhatjuk, tehát a birtokos névmásnak is lehet birtokos esete. :)
A ragozása ugyanolyan, mint az ein/eine/ein határozatlan névelőé.
mein Vater
meinen Vater
meines Vaters
meinem Vater
Itt a birtokos névmás jelzői szerepben van.
De van egy másik alakja, amit önállóan használunk, tehát nem áll mögötte a birtok. Akkor használjuk, ha a birtokot már korábban megneveztük.
Hier ist ein Album. Ist es deines/deins? Ja, es ist meines/meins.
meiner/meine/meines
deiner/deine/deines
und so weiter...
A végződés a birtok nemét jelzi. Illetve, mivel természetesen ezt is lehet ragozni, a birtok számát és esetét is.
A ragozás olyan, mintha határozott névelő lenne, mivel 3 alakú.
Ich schenke meiner Mutter Schokolade. Was schenkst du deiner?
A helyzet még bonyolódhat, mert ez az önállóan (pontosabban birtok nélkül) álló birtokos névmás még határozott névelővel is állhat.
der meine
die meine
das meine
De csak a birtok nélkül! Olyat nem mondunk, hogy der meine Vater!
Hanem pl:
Siehst du schon deinen Sohn? - Látod már a fiadat?
Den meinen sehe ich noch nicht. - Az enyémet még nem látom.
Ha tehát határozott névelő van előtte, úgy ragozzuk, mint a gyenge melléknevet.
Sőt!
A birtokos névmás akár főnévvé is válhat.
Grüße bitte die Deinen von mir! - Üdvözöld kérlek a Tieidet a nevemben!
Ilyenkor is úgy ragozzuk, mint a gyenge melléknevet.

Remélem, összeállt a káosz, és az is világos, mikor határozatlan névelő, mikor határozott névelő, és mikor gyenge melléknév a ragozás stílusa. :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése